sâmbătă, 9 iunie 2012

În marginea umbrei 15


foto oZo/respirare Manon


Aprilie


…Croncănit de ciori pe strunele unei vacanţe şi arcuşul clipelor privind în sus, către cerul uitat undeva înspre crengi…
Viermuiala paşnică a zilelor de Paşte, viorele prăfuite pe la colţuri…
După amiezi somnoroase sau obositor blonde…aripi perforate de ulcere gânditoare.

De unde atâtea viori, nevolnică năvalnică Primăvară?!